En dag på strippen

Under lördagen genomfördes En dag på strippen på Säve depå.
Läkartransporter Göteborg AB stod för ambulansberedskap samt läkarberedskap.

Leave a Comment

Your email address will not be published.