Lättvårdsambulans

– “Ambulans light”

Läkartransporter Göteborg AB kan nu likt ett flertal landsting och regioner erbjuda patienttransporter med s.k. lättvårdsambulans. Detta innebär ett sjuktransportfordon bemannat med en vidareutbildad sjuksköterska.

Lättvårdsambulansen är utrustad med LP 12 (defibrillator, EKG, saturationsmätare, NIBP), andningsvårdsväska (oxygen samt hjälpmedel att säkerställa fria luftvägar) samt läkemedelsväska innehållande de inom ambulanssjukvården förekommande läkemedlen.

Läkartransporter Göteborg AB erbjuder lättvårdsambulans i två varianter:

– En vidareutbildad sjuksköterska framför lättvårdsambulansen samt ansvarar för den allmänna och specifika omvårdnaden under transporten.

– Lättvårdsambulansen kompletteras med en sjuktransportförare, vilket innebär att sjuksköterskan ej behöver framföra lättvårdsambulansen. Detta alternativ skall användas när sjuksköterskan, ur omvårdnadsperspektiv, måste sitta bredvid patienten hela tiden.

Lättvårdsambulansen skall användas till specifika prio 3 uppdrag och är inte tillgänglig för prio 1 eller prio 2 uppdrag när den är ledig. Lättvårdsambulansen är ett mycket ekonomiskt fördelaktigt alternativ vid planerade sekundärtransporter där omvårdnadsbehovet bedömts större än vid en ordinär sjuktransport.