Sjuktransporter
Evenemangssjukvård

Läkartransporter Göteborg AB är ett privat vårdföretag med inriktning mot sjuktransporter och prehospital vård.

Läkartransporter Göteborg AB är ett privat vårdföretag med inriktning mot sjuktransporter och prehospital vård.

  • Läkartransporter Göteborg AB utför planerad ambulanssjukvård, sjuktransporter, bud- och personaltransporter, transport av jourhavande läkare, medicinsk eskortering samt evenemangssjukvård.
  • Läkartransporter Göteborg AB:s affärsidé bygger på att kunna erbjuda uppdragsgivaren den transportform som är mest ekonomiskt fördelaktig samt uppfyller patientens omvårdnadsbehov i det enskilda fallet.
  • Verksamheten skall präglas av hög tillgänglighet och bygga på begreppen Trygghet, Flexibilitet och Kvalitet. Utförandet skall präglas av professionalism, omtanke, kompetens, trygghet och säkerhet.
  • Salus aegroti suprema lex — “Patientens välmående är den viktigaste lagen”

LÄTTVÅRDSAMBULANS

Läkartransporter Göteborg AB är ett privat vårdföretag med inriktning mot sjuktransporter och prehospital vård.

Läkartransporter Göteborg AB utför planerad ambulanssjukvård, sjuktransporter, bud- och personaltransporter, transport av jourhavande läkare, medicinsk eskortering samt evenemangssjukvård.

Ny besöksadress från årsskiftet