Ambulanssjukvård

Läkartransporter Göteborg AB utför planerade sekundärtransporter med ambulans av icke akut karaktär avseende anspänningstid och insatstid. Detta innebär nationella och internationella ambulanstransporter som planerats i förväg eller skall utföras snarast efter beställning. Vidare erbjuder Läkartransporter Göteborg AB akutambulans enligt uppdragsgivarens önskemål. Ambulanssjukvården utföres med en för ändamålet fullt utrustad akutambulans.