Medicinsk eskortering

Läkartransporter Göteborg AB kan nu också erbjuda medicinsk eskortering i form av sjukvårdare, legitimerad sjuksköterska och läkare. I händelse av att man skadats eller insjuknat långt hemifrån och hemtransport skall ske, kan Läkartransporter Göteborg AB tillhandahålla medicinsk ledsagare. Transporten kan ofta ske med hjälp av en kombination av reguljära transportmedel såsom fly, tåg, buss, taxi och sjuktransport eller ambulans. Vi kan stå till tjänst med logistiken av hela transporten.